Home  |  Adres  |  Zoek


Ons adres
Hervormd Lyceum West
Hemsterhuisstraat 79,
1065 JX Amsterdam
Routebeschrijving / Onze persberichten

Disclaimer

De website van Fa Yin School is uitsluitend bedoeld als serviceverlening en ter algemene informatie.
Indien er sprake is van enig uitleg of advies op de website, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of het advies niet gericht op een specifieke situatie of probleem.
Hoewel de informatie op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Fa Yin School streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Fa Yin School geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft.

Bezoekers van de website van Fa Yin School kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website.
Fa Yin School aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door Fa Yin School op de website gepubliceerde informatie.

Hoewel Fa Yin School ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan Fa Yin School geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.
De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van Fa Yin School wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.

Copyright © 2024 Chinese School Fa Yin Alle rechten voorbehouden

Chinese school in Amsterdam
Inschrijven
Direct contact
Contactgegevens
chineseschoolfayin[at]gmail[dot]com
Bezoekadres Alleen zaterdag Hemsterhuisstraat 79,
1065 JX Amsterdam